Podle čeho vybírají lidé s úvěrem svou půjčku?

“Nejvýznamnějším faktorem pro výběr půjčky je pro lidi se spotřebitelskými úvěry celková nákladovost.”

Pro respondenty využívající spotřebitelské půjčky je pro výběr úvěru nejdůležitějším faktorem jeho celková nákladovost. Význam tohoto faktoru ovšem dotázaní s různými úvěry hodnotí na škále od 0 – naprosto nevýznamný faktor do 5 – naprosto zásadní faktor s odlišným důrazem. Nejzásadnější je pro respondenty využívající kontokorent (3,94) a nejméně významný je pro dotázané, kteří čerpají spotřebitelský úvěr u nebankovní společnosti (3,6).

Spotřebitelské úvěry - RPSN

Méně důrazu respondenti se spotřebními půjčkami kladou při výběru úvěrového produktu na úrokovou sazbu. I ta je nejvíce významná pro dotázané s kontokorentem (3,83) a nejméně významná pro respondenty čerpající nebankovní úvěr (3,52).

Spotřebitelské úvěry - úroková sazba

Ke změně rozložení významu podle respondentů čerpajících různé půjčky dochází u rychlosti poskytnutí peněz. I v tomuto faktoru přiládají největší význam dotázaní s kontokorentem (3,51), ovšem následují je respondenti s nebankovními půjčkami (3,43).

Spotřebitelské úvěry - rychlost poskytnutí peněz


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 7. až 19. 8. 2020.