Počet vázaných zástupců pro investice klesá… proč?

“Počet vázaných zástupců pro oblast distribuce investičních produktů klesl letos téměř o čtvrtinu. Koronakrize za to ale nemůže.”

Počet vázaných zástupců pro oblast investic klesl mezi 31. 12. 2019 a 30. 6. 2020 o 22,6 %. Za poklesem stojí dva hlavní faktory – konec přechodného období pro doložení odborné způsobilosti k distribuci invesitčních produtků a vyčlenění vázaných zástupců pro distribuci penzijních produtků.

Investiční vázaní zástupci

K prvnímu velkému poklesu počtu vázaných zástupců pro oblast investic došlo v lednu 2020. Po ukončení přechodného období pro doložení odborné způsobilosti pro distribuci investičních produktů mezi 31. 12. 2019 a 31. 1. 2020 nejvíce poklesl počet vázaných zástupců pro oblast investic ze sledovaných společností firmě M & M pojišťovací (-44,4 %) a OVB Allfinanz (-31,2 %).

Investiční vázaní zástupci

U společnosti Broker Trust došlo k “pročištění” registru až v dubnu 2020, kdy se vliv odborné způsobilosti spojil s vyčleněním distribuce penzijních produktů od investičního zprostředkování.

Při vyčlenění distribuce penzijních produktů došlo k poklesu počtu vázaných zástupců pro oblast investic o 5,5 %. Toto je ale zkresleno skutečností, že společnost Broker Trust odregistrovala vázané zástupce, kteří nedoložili odbornou způsobilost, až v tomto období. Zároveň data mohou být ovlivněna probíhající koronakrizí a vyhlášeným stavem nouze v České republice.

Investiční vázaní zástupci


Zdroj dat: Databáze registrovaných subjektů České národní banky (ČNB)