Paradox vzdělání: Důvody pro online sjednání životního pojištění

“Nižší cena pojištění je hlavní faktor pro lidi s vysokoškolským a základním vzděláním.”

Co přesvědčí k online sjednání životního pojištění - vzdělání

Respondenti s vysokoškolským (39,4 %) a se základním (38,4 %) vzděláním uvádějí významně četněji než ostatní cenu jako hlavní rozhodovací faktor pro sjednání životního pojištění online.


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.

Sdílet