Ochota změnit pojišťovnu: Jednolivci vs. mnohočlenné domácnosti

“Rozhodně jsou ochotni změnit pojišťovnu nejčetněji pěti a vícečlenné domácnosti Naopak rozhodně nejsou samostatně žijící.”

Ochota změnit pojišťovnu pro krytí války - počet členů domácnosti

Pětina respondentů z pěti a vícečlenných domácností (19,1 %) je rozhodně ochotna změnit pojišťovnu, aby získala pojištění kryjící válečné události. Naopak samostatně žijící dotázaní nejčetněji pojišťovnu rozhodně měnit nechtějí (12,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.