O výplatu pojistného plnění žádají lidé na pobočce a online

„O výplatu pojistného plnění ze životního pojištění žádají lidé nejčastěji na pobočce pojišťovny. Druhý nejčastější způsob je online podání žádosti.“

Téměř třetina dotázaných, kteří žádali pojišťovnu o výplatu pojistného plnění ze životního pojištění, volila pro první kontakt s pojišťovnou pobočku (31,8 %). Necelá čtvrtina respondentů podala první informaci o pojistné události online (22,9 %). Klienti k podání žádosti o pojistné plnění též často využívají svého finančního poradce (16,7 %).

hlášení pojistné události

Lidé, kteří žádají o výplatu pojistného plnění na pobočce, i nadále nejčastěji komunikují s pojišťovnou prostřednictvím pobočky (79,5 %).

pobočka - pobočka

Respondenti, kteří uváděli první kontakt s pojišťovnou prostřednictvím online kanálu, volí i k další komunikaci nejčastěji online přístup (73,2 %).

online - online

V následné komunikaci pak poklesl podíl respondentů, kteří komunikovali prostřednictvím svého finančního poradce (na 13,1 %). Naopak vzrostl podíl lidí, kteří v další komunikaci nejčastěji využívali telefonního spojení (na 13,5 %).

následná komunikace


Průzkum proběhl na vzorku 1 003 respondentech. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Sběr dat proběhl 11. 12. – 14. 12. 2019.