“Nebezpečné” půjčky čerpají častěji muži než ženy

“Vybavení domácnosti jako účel úvěru vede. “Nebezpečné” půjčky jsou spíše doménou mužů než žen.”

Nejvíce respondentů čerpalo svou poslední spotřebitelskou půjčku na vybavení domácnosti (26 %) a na koupi automobilu (17 %). Mezi dotázanými jsou ale i respondenti, kteří čerpali poslední půjčku na vánoční dárky (1,9 %), na dovolenou (1,4 %) či na splátku hypotéky (1,1 %).

Účel půjčky

Ženy (29,7 %) častěji než muži (22,4 %) čerpaly poslední půjčku na vybavení domácnosti. Muži (18,1 %13,3 %) častěji než ženy (15,9 %11,5 %) úvěr čerpali na koupi automobilu a na rekonstrukci.

Účel půjčky - muži a ženy

“Nebezpečné” půjčky čerpají častěji muži než ženy. Pouze na dovolenou čerpalo svůj poslední úvěr více žen (1,7 %) než mužů (1,1 %).

Nebezpečné půjčky - muži a ženy


Výzkum proběhl na vzorku 1 009 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 11. až 2. 12. 2020.