Na jakou sazbu jsou ochotni přistoupit lidé s hypotékou?

“Lidé s hypotékou jsou ochotni platit za úvěr nejčetněji 2 % až 3 %. Kdo je ochoten platit více?”

Dvě pětiny respondentů s hypotečním úvěrem (38,4 %) by byly ochotny platit za hypotéku úrokové sazby ve výši mezi 2 % a 3 %. Čtvrtina dotázaných by byla ochotna platit do 2 % (23,2 %) a čtvrtina od 3 % do 4 % (23,2 %).

Sazba hypotéky - ochota platit - lidé s hypotékou

Úrokovou sazbu hypotéky pouze do 2 % je ochotna platit čtvrtina mužů (26,2 %), ale jen pětina žen (20,1 %). Na druhou stranu jsou muži četněji než ženy ochotni platit úrokovou sazbu nad 4 %.

Sazba hypotéky - ochota platit - lidé s hypotékou - pohlaví

Mladší respondenti splácející hypoteční úvěr jsou obecně četněji než starší ochotni platit vyšší úrokovou sazbu. Výjimku z trendu představují dotázaní s hypotékou ve věku nad 55 let, ovšem v této skupině je pouze nízký počet respondentů.

Sazba hypotéky - ochota platit - lidé s hypotékou - věk


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.