Muži online častěji uzavírají životní, ženy úrazové pojištění

“Online sjednání životního pojištění je častější v případě mužů. Ženy častěji online sjednávají úrazové pojištění.”

Životní pojištění - online - muži a ženy

Zatímco životní pojištění uzavřelo online podle odpovědí respondentů 12,8 % mužů a 11,1 % žen, úrazové pojištění uzavírají online častěji ženy (13,8 %) než muži (12,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.

Sdílet