Lidé z vícečlenných domácností udržují odpovídající pojištění nemovitosti

“S počtem členů domácnosti stoupá podíl lidí s odpovídajícím pojištěním nemovitosti.”

Pojištění nemovitosti a počet členů domácnosti

Podíl respondentů, kteří jsou přesvědčeni, že je jejich pojištění nemovitosti odpovídající současným podmínkám, stoupá s počtem členů domácnosti. Nejvyšší je u pěti a vícečlenných domácností (47,6 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.