Lidé ve vyšším věku platí za pojištění automobilu méně

“S rostoucím věkem respondentů klesají výdaje domácnosti za pojištění automobilu.”

Autopojištění - věk

Nejvyšší výdaje na autopojištění mají nejmladší respondenti ve věku do 26 let. Pětina z nich (20,5 %) platí za pojištění automobilu či automobilů více než 10 000 Kč.


Výzkum proběhl na vzorku 1 013 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 9. až 12. 10. 2020.