Lidé uvažující o uzavření životního pojištění mění přístup

“V důsledku pandemie koronaviru lidé uvažující o uzavření životní pojistky mění svůj přístup k pojištění.”

Svůj přístup k životnímu pojištění v důsledku pandemie koronaviru a následného vyhlášení stavu nouze v České republice změnilo 42,1 % respondentů, kteří uvažovali o uzavření životního pojištění ještě před pandemií.

Koronavirus a uvažující o životním pojištění

Přístup k životnímu pojištění nezměnila stále většina dotázaných, konkrétně 57,9 %.

V důsledku koronaviru své rozhodnutí o uzavření životního pojištění odložilo 43,6 % respondentů, kteří o uzavření pojistky před pandemií uvažovalo, a 5,1 % dotázaných v důsledku krize uzavření pojištění zamítlo.

Změna uvažování o životním pojištění

Naopak čtvrtina (27,4 %) respondentů své rozhodnutí o uzavření životního pojištění urychlila a další čtvrtina (23,9 %) chce pojistku, která bude krýt i případné události v souvislosti s koronavirovou nákazou.


Výzkum proběhl na vzorku 1 132 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. až 27. 3. 2020.