Lidé se zájmem o pojištění války jsou ochotni za něj připlatit

“Lidé, kteří by uvítali pojištění i pro případ války, za něj jsou ochotni četněji i platit četněji než ostatní.”

Zájem o pojištění majetku pro válku a ochota platit

Respondenti, kteří uvedli, že by rozhodně, nebo spíše uvítali možnost pojištění majetku pro případ válečných událostí, jsou četněji než ostatní ochotni za takové pojištění i připlatit.


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.