Lidé s životním pojištěním ušetří více než průměr

“Lidé s uzavřeným životním pojištěním ušetří z příjmu více než průměr.”

Kolik naspoříte

Respondenti s uzavřeným životním pojištěním (pravý graf) ušetří z příjmu více než průměr všech dotázaných. Zatímco třetina všech dotázaných neušetří nic (29,8 %), nic neušetří jen pětina respondentů s uzavřeným životním pojištěním (22 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.