Lidé s životním pojištěním si mohou dovolit vyšší mimořádný výdaj

“Respondenti s uzavřeným životním pojištěním si mohou dovolit vyšší mimořádné výdaje než průměr.”

Mimořádný výdaj - životní pojištění

Zatímco žádný mimořádný výdaj si nemůže dovolit třetina (32 %) všech respondentů, u dotázaných, kteří mají uzavřené životní pojištění necelá čtvrtina (23,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.