Lidé s penzijním fondem z příjmu ušetří více než průměr

“Respondenti se sjednaným penzijním fondem ušetří z příjmu významně více než průměr všech dotázaných.”

Úspory s penzijkem

Zatímco více než 20 % z příjmu ušetří jen 13 % všech respondentů, mezi respondenty s uzavřeným doplňkovým penzijním spořením jejich podíl činí 22,6 %. Naopak nic neušetří třetina (29,8 %) všech respondentů, ale jen 16,2 % dotázaných s doplňkovým penzijním spořením.


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.