Lidé s nízkými příjmy povinné ručení nemají…

“Penetrace povinného ručení prudce stoupá s příjmy respondentů.”

Povinné ručení - penetrace - příjem

Zatímco podíl respondentů s uzavřeným poviným ručením a s příjmem do 15 tis. Kč činí jen dvě pětiny (40,9 %), u dotázaných s příjmem nad 45 tis. Kč měsíčně dosahuje pěti šestin (84,7 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.