Lidé s nízkými příjmy podceňují rizika vlastnictví nemovitosti

“Domácnosti s nízkými příjmy mají vlastní nemovitost často nepojišťěnou.”

Příjem domácnosti a pojištění nemovitosti

S rostoucím příjmem domácností nejen klesá podíl nepojištěných nemovitostí k vlastnímu bydlení z 22 % při příjmu domácnosti do 15 tis Kč na 4,3 % při příjmu domácnosti nad 60 tis. Kč měsíčně, ale též povědomí respondentů o výdajích na pojištění.


Výzkum proběhl na vzorku 1 013 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 9. až 12. 10. 2020.