Lidé s hypotékou si mohou dovolit víc

“Lidé čerpající hypoteční úvěr si mohou dovolit vydat vyšší mimořádný výdaj než průměr populace.”

Z výsledků průzkumu EMA data vyplývá, že si dvě třetiny lidí nemohou dovolit vyšší mimořádný výdaj než ve výši 1 čistého měsíčního příjmu. Třetina respondentů (32 %) si nemůže dovolit vůbec žádný mimořádný výdaj, aniž by klesla jejich životní úroveň.

Mimořádný výdaj

Lidé čerpající hypoteční úvěr jsou na tom lépe. Ani minimální výdaj si nemůže dovolit méně než pětina respondentů s hypotékou (17,9 %) a téměř dvě pětiny (39,1 %) si nemohou dovolit vyšší výdaj než ve výši 1 měsíčního příjmu.

Mimořádný výdaj - hypotéka

Mezi respondenty s hypotékou si vyšší výdaje mohou dovolit muži než ženy. Mimořádný výdaj jen ve výši do 1 čistého měsíčního příjmu si bez ohrožení životní úrovně mohou dovolit dvě třetiny (65 %) žen s hypotékou a polovina (49,3 %) mužů s hypotečním úvěrem.

Mimořádný výdaj - hypotéka - pohlaví


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.