Lidé mají o doživotní rentu od pojišťovny zájem

“Dvě pětiny lidí by možnost doživotní renty uvítaly, pouze jedna pětina ne.”

Zájem o doživotní rentu

Možnost koupě doživotní renty od pojišťovny by uvítaly dvě pětiny respondentů (38,2 %). O takový produkt nemá zájem jedna pětina dotázaných (20,8 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.