Lidé chtějí pojištění majetku proti válce

“Téměř dvě třetiny lidí by uvítaly pojištění pro případ válečných událostí.”

Pojištění majetku pro případ války

Téměř třetina respondentů (29,9 %) by rozhodně uvítala a třetina (31,3 %) spíše uvítala pojištění majetku i pro případ válečných událostí. O krytí války v pojištění majetku nemá zájem šestina dotázaných.


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.