Lidé bez hypotéky: Polovina je ochotna platit úrok do 2 %

“Lidé bez hypotéky jsou ochotni platit za úvěr nejčetněji do 2 %… kdo?”

Polovina dotázaných bez hypotečního úvěru by byla ochotna platit za hypotéku jen do 2 % (50,6 %) a třetina od 2 % do 3 % (30,2 %).

Sazba hypotéky - ochota platit - lidé bez hypotéky

Muži bez hypotečního úvěru jsou četněji než ženy ochotni platit úrokové sazby vyšší než 3 %.

Sazba hypotéky - ochota platit - lidé bez hypotéky - věk respondentů

S přibývajícím věkem respondentů bez hypotečního úvěru stoupá podíl dotázaných, kteří jsou ochotni platit úrokovou sazbu hypotéky jen do 2 %. Nejvyšší je mezi respondenty nad 55 let (60,6 %).

Sazba hypotéky - ochota platit - lidé bez hypotéky - věk respondentů


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.