Kolik platí lidé za pojištění nemovitosti

“Zdaleka ne všichni majitelé nemovitostí k vlastnímu bydlení jsou pojištěni.”

Pojištění nemovitosti

Respondenti bydlící ve vlastní nemovitosti nejčastěji platí za pojištění nemovitosti od 2 001 Kč do 5 000 Kč (29,9 %) a do 2 000 Kč ročně (25,7 %). Pojištění nemovitosti nemá uzavřeno 14,3 % jejích vlastníků.


Výzkum proběhl na vzorku 1 013 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 9. až 12. 10. 2020.