Kdo zvažuje sjednání hypotečního úvěru?

“O sjednání hypotečního úvěru uvažují především mladí, zaměstnanci a lidé s nižším vzděláním.”

S věkem respondentů významně klesá podíl dotázaných, kteří zvažují sjednání hypotečního úvěru. O pořízení hypotéky uvažuje pětina (19,3 %) respondentů ve věku do 26 let.

Zvažování sjednání hypotečního úvěru - věk respondentů

Zaměstnanci ve státním (10,3 %) i soukromém (10,2 %) zvažují sjednání hypotečního úvěru četněji než podnikatelé (6,7 %).

Zvažování sjednání hypotečního úvěru - zaměstnanci vs. podnikatelé

Podíl respondentů uvažujících o sjednání hypotečního úvěru obecně klesá s dosaženým vzděláním dotázaných. Výjimku tvoří pouze vyučení bez maturity, kteří uzavření hypotečního úvěru zvažují méně četně než ostatní (5,7 %).

Zvažování sjednání hypotečního úvěru - vzdělání respondentů


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.