Kdo zvažuje investici do nájemního bytu

“Investice do nemovitosti je považována za bezpečnou. Kdo zvažuje investici do nájemního bydlení?”

Respondenti, kteří uvažují o koupi bytu či rodinného domu, nejčastěji jako důvod uvádějí, že je lepší platit hypotéku než nájem (60,8 %). Zájem o byt k pronajímání projevilo jen 7 % dotázaných.

Proč uvažujete o koupi nemovitosti

Muži (9,2 %) častěji než ženy (4,8 %) uvádějí jako důvod zvažování koupi bytu nebo rodinného domu pro investici do nemovitosti k pronájmu.

Proč uvažujete o koupi nemovitosti - pohlaví

Největší zájem o investici do nemovitostí mají lidé s vyššími příjmy. Pětina respondentů z domácností s příjmem přes 45 tis. Kč měsíčně (20,7 %) považuje “investici do cihly” za nejlepší investici a šestitna z nich (16,4 %) zvažuje pořízení nemovitosti k pronajímání.

Proč uvažujete o koupi nemovitosti - příjem domácnosti

Respondenti mohli uvést více důvodů.


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.