Kdo si sjednává stavební spoření?

“Ve většině demografických skupinách je penetrace stavebního spoření srovnatelná. Jen v některých se liší.”

Penetrace stavebního spoření především stoupá s příjmem respondentů. Zatímco podíl respondentů s uzavřeným stavebním spořením a s příjmem do 15 tis. Kč činí jen třetinu (33,1 %), u dotázaných s příjmem nad 45 tis. Kč měsíčně dosahuje poloviny (51,4%).Penetrace stavebního spoření - příjem domácnosti

Závisí ale také na dosaženém vzdělání. Nejnižší penetrace stavebního spoření je u respondentů se základním vzděláním (29,5 %) a u vyučených bez maturity (30,3 %).

Penetrace stavebního spoření - vzdělání

A rozhoduje také, zda dotázaný spolupracuje s finančním poradcem, či nikoli. Zatímco stavební spoření má sjednané polovina (48,8 %) respondentů, kteří spolupracují s finančním poradcem, mezi dotázanými bez finančního poradce jich je jen třetina (33,9 %).

Penetrace stavebního spoření - spolupráce s finančním poradcem


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.