Kdo neuvažuje o koupi vlastního bytu či rodinného domu?

“Polovina dotázaných neuvažuje o koupi nemovitosti, protože již bydlí ve vlastním. Ostatní mají jiné důvody.”

Polovina respondentů, kteří neuvažují o koupi bytu či rodinného domu, uvádí jako důvod, že vlastní bydlení již mají (51,9 %). Druhým nejčastějším důvodem je nedostatek potřebných úspor (26 %).

Proč neuvažují o koupi nemovitosti

Nedostatek vlastních úspor uvedla jako důvod polovina respondentů, kteří neuvažují o koupi bytu či rodinného domu a nemají vlastní bydlení (54,1 %).

Proč neuvažují o koupi nemovitosti

Nejčetněji považují ceny nemovitostí za vysoké a uvádějí to jako důvod, proč nezvažují pořízení nemovitosti, respondenti s vysokoškolským vzděláním (69 %). Respondenti mohli uvést více důvodů. Jedná se pouze o respondenty, kteří neuvedli, že důvodem, proč neuvažují o koupi vlastního bydlení, je, že již vlastní bydlení mají.

Proč neuvažují o koupi nemovitosti - vzdělání - 2


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.