Kdo nechce pojistit proti válce? Lidé žijící sami…

“Lidé žijící sami mají nejmenší zájem o pojištění majetku pro případ válečných událostí.”

Pojištění majetku pro případ války - počet členů domácnosti

Samostatně žijící respondenti významně četněji než ostatní uvedli, že o pojištění majetku pro případ válečných událostí spíše nemají (19,6 %) či rozhodně nemají (9,8 %) zájem. Naopak třetina dotázaných z pěti a vícečlenných domácností o pojištění zájem rozhodně má (33,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.