Kdo je spokojen s životní pojistkou?

“Nespokojenost s životním pojištěním stoupá s věkem. U jaké skupiny lidí je spokojenost nejvyšší?”

Ženy (89,2 %) jsou se svým životním pojištěním spokojeny četněji než muži (84,2 %).

Spokojenost s životním pojištěním - muži a ženy

S přibývajícím věkem respondentů stoupá podíl nespokojených se svým životním pojištěním. Nejvyšší podíl nespokojených je mezi dotázanými ve věku nad 55 let (20,3 %).

Spokojenost s životním pojištěním - věk

Podíl respondentů spokojených se svým životním pojištěním je nejvyšší mezi dotázanými ze tříčlenných domácností (92,5 %), kde je významně vyšší než u ostatních.

Spokojenost s životním pojištěním - počet členů domácnosti


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.