Kdo chodí pro hypotéku do banky?

“Hypoteční úvěr přes svou hlavní banku sjednali nejčetněji samostatně žijící a ze středně velkých měst.”

Tři čtvrtiny dotázaných z obcí o velikosti 50 000 až 100 000 obyvatel si hypotéku sjednala přes svou hlavní (60 %) či jinou (13,3 %) banku. To je více než v ostatních obcích. Naopak více než polovina respondentů z Prahy si sjednala hypoteční úvěr přes finančního či hypotečního poradce (54,7 %).

Způsob sjednání hypotečního úvěru - velikost obce

Samostatně žijící respondenti (60,6 %) si přes svou hlavní banku sjednali hypoteční úvěr významně četněji než ostatní. Naopak využili významně méně četně sjednání hypotéky přes finančního či hypotečního poradce (27,3 %).

Způsob sjednání hypotečního úvěru - počet členů domácnosti

Hypotéku přes svou hlavní banku sjednávají nejčetněji respondenti se základním vzděláním (52,8 %), kteří též nejméně četně využili finančního či hypotečního poradce (27,8 %).

Způsob sjednání hypotečního úvěru - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.