Kde lidé uzavírají autopojištění nejčastěji?

“Využití pojišťoven v rámci autopojištění se liší podle rozsahu zvoleného pojištění vozu.”

Nejčastější volbou pojištění automobilu (povinného ručení či havarijního pojištění) je po sloučení Generali Česká pojišťovna (21,4 %).

Autopojištění - pojišťovny

Více než pětina respondentů při sjednání komplexního autopojištění (povinné ručení i havarijní pojištění) volí Generali Českou pojišťovnu (21,8 %) a Allianz pojišťovnu (20,2 %).

Autopojištění - komplexní pojištění - pojišťovny

Rozložení mezi pojišťovnami při využití pouze povinného ručení, ale s vyššími než zákonnými limity, je u velkých pojišťoven vyrovnanější než u komplexního pojištění. Nejvyužívanější je Kooperativa pojišťovna (19,3 %), Generali Česká pojišťovna (18 %) a AXA (18 %).

Autopojištění - povinné ručení s vyššími než základními limity - pojišťovny

U respondentů uzavirajících pouze povinné ručení se zákonnými limity vede Generali Česká pojišťovna (22,2 %).

Autopojištění - povinné ručení se základními limity - pojišťovny

Domácnosti respondentů s více automobily, které volí pro své vozy rozdílný rozsah autopojištění, nejčastěji pojišťují u Kooperativa pojišťovny (26,4 %) a Generali České pojišťovny (24,2 %).

Autopojištění - různý rozsah pojištění - pojišťovny

Respondenti mohli uvést více pojišťoven, u nichž mají sjednané některé z autopojištění pro svůj automobil či automobily.


Výzkum proběhl na vzorku 1 039 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 17. 4. až 21. 4. 2020.