Jste vysokoškolák a kupujete byt? Nabídky poradce se od makléře nedočkáte

“S rostoucím vzděláním klesá podíl kupujících, které makléř propojil na finančního poradce.”

¨Nabídka finančního poradce realitním makléřem kupujícímu - vzdělání

Respondenty s vyšším vzděláním méně četně propojil realitní makléř na finančního poradce. Nejméně četně tak propojil kupující s vysokoškolským vzděláním (45,8 %).


Výzkum proběhl na vzorku 792 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 15. 10. 2021 až 27. 10. 2021.