Jsou ochotni uzavřít životko online? Finanční poradci nemají šanci

“Lidé, kteří jsou ochotni uzavří životní pojištění online, mnohem méně často uzavírají finanční produkty prostřednictvím finančních poradců.”

Ochota uzavřít ŽP online a distribuční kanály

Služeb finančních poradců využívají mnohem méně respondenti, kteří uvedli, že jsou ochotni sjednat životní (14,4 %) či úrazové (16 %) pojištění. Lidé ochotni uzavřít pojištění online mnohem častěji než průměr využívají obecně ke sjednání finančních produktů srovnávače (20,5 %, resp. 23,7 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.