Jaké autopojištění lidé využívají nejčastěji?

“Rozsah autopojištění se liší i podle počtu automobilů v domácnosti.”

Autopojištění - rozsah pojištění

Čtvrtina respondentů s více automobily v domácnosti využívá pro své vozy různý rozsah pojištění. Dotázaní s jediným vozem v dománosti využívají nejčastěji komplexní pojištění (havarijní pojištění a povinné ručení; 42,4 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 347 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 14. 6. 2020.

Sdílet