Jaká je nejvhodnější lokalita k investicím do nemovitostí?

“Největší podíl dotázaných považuje za nejvhodnější lokalitu k realitním investicím Prahu a krajská města.”

Lokalita investice

Třetina respondentů preferuje investici do nemovitostí v Praze (34,9 %) a čtvrtina v krajských městech (23,1 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 044 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 12. 5. 2021 až 18. 5. 2021.