Jak klienti pojišťovny reagují na zdražení povinného ručení

“Pouze čtvrtina klientů neřeší zdražení povinného ručení a zaplatí vyšší pojistné.”

Navýšení pojistného povinného ručení

Třetina respondentů po obdržení oznámení zdražení povinného ručení hledá novou, levnější pojistku (35,7 %), čtvrtina kontaktuje svého finančního poradce (27,7 %) a desetina kontaktuje svou pojišťovnu a dožaduje se slevy (9,3 %). Čtvrtina dotázaných zdražení povinného ručení akceptuje a pojistné zaplatí (27,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 172 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 5. 2022 až 1. 6. 2022.