Jak hodnotí životní pojištění dospělí do 26 let?

„Životní pojištění má uzavřené necelá polovina dospělých do 26 let věku. Z nich má více než čtvrtina zkušenost s pojistnou událostí.“

Uzavřené životní pojištění má 45,7 % dospělých lidí do věku 26 let. Z nich již 27,4 % (12,6 % ze všech dotázaných ve věku do 26 let) má zkušenosti s žádostí o pojistné plnění od pojišťovny.

Graf 1: Žádal/a jste již o pojistné plnění ze životního pojištění?

Žádal_a jste již o pojistné plnění ze životního pojištění_

Pojištění mladí, kteří mají zkušenosti s pojistným plněním ze životního pojištění, na pětibodové škále, kde 1 je nejlepší hodnocení a 5 nejhorší, hodnotí pojišťovny v průměru hodnotou 2,21. Nejvíce (42,1 %) udělilo své pojišťovně nejlepší známku.

Graf 2: Hodnocení pojišťoven mladými klienty do 26 let, kteří žádali o pojistné plnění

Zkušenost s pojistným plněním - spokojenost

Pojištění mladí, kteří dosud nežádali pojišťovnu o pojistné plnění ze životního pojištění, hodnotí pojišťovny lépe, v průměru hodnotou 1,98. Nejlepší hodnocení (známku 1) udělil pojišťovnám stejný podíl z nich, jako u lidí se zkušeností se žádostí o pojistné plnění (42,0 %).

Graf 3: Hodnocení pojišťoven mladými klienty do 26 let, kteří dosud nežádali o pojistné plnění

Hodnocení pojišťoven - mladí bez zkušenosti s žádostí


Výzkum proběhl na vzorku 1003 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 – 61 let. Sběr dat proběhl 11. 12. – 14. 12. 2019.