Hypotéka? Velikost obce hraje roli

“Hypoteční úvěr mají četněji lidé v menších obcích, výjimkou je Praha.”

Penetrace hypoték - velikost obce

Penetrace hypotečního úvěru klesá s rostoucí velikostí obce respondenta. Nejvyšší je tak v obcích do 1 000 obyvatel (29,7 %) a nejnižší v obcích od 100 000 do 500 000 obyvatel (25,9 %). Výjimkou je Praha, která penetrací všechny obce překonává (32,9 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.