Hypotéka v koronakrizi? Muži četněji než ženy

“V době koronakrize nastal hypoteční boom. A podíleli se na něm především muži…”

Šestina respondentů (16,4 %) uvedla, že v posledních třech letech čerpali hypoteční úvěr. Třetina dotázaných (34,1 %), kteří v posledních třech letech čerpali hypoteční úvěr, tak činila v době koronakrize.

Hypotéka v koronakrizi

Muži (20 %) čerpali v posledních třech letech hypoteční úvěr významně četněji než ženy (12,8 %).

Hypotéka v koronakrizi - pohlaví

Po začátku koronakrize čerpaly hypotéku dvě pětiny mužů (39,1 %), kteří v posledních 3 letech získali hypotéku, ale jen čtvrtina žen (26,4 %).

Hypotéka v koronakrizi 2 - pohlaví


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.