Hypotéka a pandemie: Mladí se zadlužení nebojí

“V době pandemie čerpali hypoteční úvěry četněji mladlší než starší lidé.”

Šestina respondentů (16,4 %) uvedla, že v posledních třech letech čerpali hypoteční úvěr.

Hypotéky v koronakrizi - podíl

Hypoteční úvěr přitom nejčetněji lidé ve věku od 26 do 40 let (18,1 %). Překvapením není, že nejméně četně dotázaní ve věku nad 55 let (12,3 %).

Hypotéky v koronakrizi - věk - podíl

Po začátku koronakrize čerpaly hypotéku tří pětiny respondentů ve věku do 26 let (58,3 %), kteří v posledních 3 letech získali hypotéku. Podíl dotázaných, kteří čerpali hypotéku po začátku pandemie, klesá s věkem.

Hypotéky v koronakrizi - věk - podíl 2


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.