Finanční poradci a stavební spoření

“Polovina lidí s finančním poradcem přes poradce sjednala i stavební spoření.”

Způsob sjednání stavebního spoření - poradce

Polovina respondentů, kteří využívají služeb finančních poradců, sjednala i stavební spoření prostřednictvím finančního poradce (50 %). U dotázaných bez poradce je to jen šestina (16,2 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 311 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Odpovědi jsou autentické bez upravování a vyjadřují vnímání respondenta. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 10. 3. 2021 až 1. 4. 2021.