Finanční gramotnost a vzdělávání: Muži vs. ženy

“Jak hodnotí svou finanční gramotnost a jak se finančně vzdělávají ženy a muži?”

Muži hodnotí svou finanční gramotnost lépe než ženy. Častěji ji hodnotí jako výbornou (11,8 % vs. 9,8 %) i docela slušnou (44 % vs. 42,7 %).

Finanční gramotnost - muži vs. ženy

Ženy (57,3 %) častěji než muži (46,5 %) svému finančnímu sebevzdělávání v uplynulém roce nevěnovaly žádný čas. Muži, kteří se sebevzdělávání věnovali, na něm trávili více času než ženy.

Finanční gramotnost - muži vs. ženy

A i pro příští rok muži (65,1 %) častěji než ženy (62,2 %) plánují zlepšovat svou finanční gramotnost.

Finanční vzdělávání 2021 - muži vs. ženy


Výzkum proběhl na vzorku 1 150 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 8. 1. 2021 až 10. 1. 2021. Výzkum se uskutečnil ve spolupráci s pojišťovnou Mutumutu.

Sdílet