Družstevníci nevěří nehodám, majitelé domů pojišťovnám

“Lidé uvádějí různé důvody, proč nemají sjednané pojištění domácnosti, i podle právního titulu užívání bytu.”

Důvody nesjednání pojištění domácnosti dle právního titulu užívání bytu

Čtvrtina respondentů, kteří bydlí v družstevním bytě, nemá sjednané pojištění domácnosti, protože nevěří, že by se jim mohlo něco stát (25,9 %). Čtvrtina dotázaných, kteří bydlí ve vlastním rodinném domě, nemá domácnost pojišťěnou, protože nevěří pojišťovnám (25,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.

Sdílet