Domácnosti s vyšším příjmem jsou ochotny připlatit k hypotéce

“S příjmem domácnosti stoupá podíl respondentů ochotných uhradit z vlastních zdrojů více.”

Příjem a LTV

Respondenti s vyšším příjmem jsou schopni a ochotni uhradit vyšší část ceny nemovitosti z vlastních příjmů než dotázaní s příjmy nižšími. Respondenti s příjmem domácnosti nad 45 tis. Kč čistého měsíčně jsou schopni a ochotni uhradit uhradit četněji též celou cenu nemovitosti (6,4 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 116 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 25. 3. 2022 až 30. 3. 2022.