Daňové úlevy životního pojištění? Muži mají jasno

“Muži mají ve využití daňových úlev životního pojištění jasněji než ženy.”

Využití daňového zvýhodnění - muži a ženy

Muži (56,3 %) by četněji než ženy (49,1 %) v případě uzavření životního pojištění využili možností daňových úlev. Zároveň by ale též muži (13,9 %) četněji než ženy (9,6 %) daňových úlev nevyužili. Je to tím, že mezi muži (29,9 %) je méně nerozhodnutých než mezi ženami (41,3 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.