Daňové úlevy životního pojištění by lidé využili

“Polovina lidí bez životní pojistky by v případě uzavření pojištění využila možností daňových úlev.”

Využití daňového zvýhodnění

Polovina respondentů (52,4 %), kteří nemají sjednané životní pojištění, by v případě uzavření pojistky využili možnosti odpočtu zaplacené částky od základu daně z příjmů. Desetina dotázaných (11,6 %) by možnost daňových úlev nevyužila.


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.