Čtvrtina lidí s hypotékou nemá žádné úspory

“Při ztrátě příjmu by čtvrtina lidí s hypotékou vystačila s úsporami nejvýše 1 měsíc.”

Finanční rezervy pro případ výpadku příjmu alespoň na tři měsíce má méně než polovina respondentů čerpajících hypoteční úvěr. Naopak čtvrtina (25,6 %) by vystačila s úsporami méně než 1 měsíc a třetina (31,4 %) v rozmezí od 1 do 3 měsíců.

Úspory - hypotéka

Muži s hypotékou mají vyšší úspory než ženy. Zatímco z mužů s hypotékou méně než měsíc s finančními rezervami vystačí jedna pětina (20,3 %), žen s hypotékou téměř jedna třetina (31,2 %).

Úspory - hypotéka - pohlaví

S rostoucími příjmy rostou i úspory respondentů s hypotečním úvěrem. Více než čtvrtina dotázaných s příjmem přesahujícím 45 tis. Kč vystačí s finančními rezervami déle než 1 rok (26,7 %).

Úspory - hypotéka - příjem


Výzkum proběhl na vzorku 1 078 respondentů. Statistický vzorek odpovídá metodice ČSÚ, reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 1. až 6. 6. 2020.