Co přesvědčí k uzavření životní pojistky? Neštěstí…

“Čtvrtinu lidí bez životního pojištění nic k jeho uzavření nepřesvědčí. Dašlí čtvrtinu přesvědčí neštěstí v jejich blízkosti.”

Co přesvědčí ke sjednání životního pojištění

Více než čtvrtina respondentů (27,7 %), kteří nemají uzavřené životní pojištění, uvádí, že je k jeho sjednání nic nepřesvědčí. Hlavními důvody pro sjednání pojištění jsou vážná nemoc, úraz či smrt v rodině či blízkém okolí (26,9 %) a narození dítěte (18,5 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 036 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 24. 2. 2022 až 2. 3. 2022.