Četnější hypotéka? Domácnosti s vyššími příjmy

“S růstem příjmu domácnosti stoupá podíl lidí s hypotékou.”

Penetrace hypoték - příjem domácnosti

S růstem příjmu domácnosti stoupá podíl respondentů, kteří mají sjednaný hypoteční úvěr. Hypotéku mají dvě pětiny dotázaných s příjmem domácnosti nad 45 tis. Kč (39,9 %).


Výzkum proběhl na vzorku 1 105 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 7. 2022 až 27. 7. 2022.