Ceny nemovitostí vždy rostou… podle koho?

“Za současným růstem cen nemovitostí je, že ceny nemovitostí vždy rostou, zejména podle lidí se základním vzděláním.”

Ceny nemovitostí vždy rostou, což je i příčina současného růstu cen nemovitostí, podle třetiny respondentů z domácností s příjmy do 15 tis. Kč měsíčně (31,8 %).

Příčina růstu cen nemovitosti - příjem domácnosti

Státní zaměstnanci (30 %) četněji než podnikatelé (25,3 %) i zaměstnanci v soukromém sektoru (20,4 %) považují za hlavní příčinu současného růstu cen nemovitostí, že ceny nemovitostí vždy rostou.

Příčina růstu cen nemovitosti - ekonomická aktivita

S vyšším dosaženým vzděláním klesá podíl respondentů, kteří jsou přesvědčení, že hlavní příčinou současného růstu cen nemovitosti je, že ceny nemovitostí vždy rostou. Nejvyšší je jejich podíl mezi dotázanými se základním (34,8 %) a nejnižší s vysokoškolským (14,4 %) vzděláním.

Příčina růstu cen nemovitosti - vzdělání


Výzkum proběhl na vzorku 1 110 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 28. 10. 2021 až 1. 11. 2021.

Sdílet