Cena životního pojištění? Překážkou bez ohledu na výši příjmu

“Cena pojištění či zlepšení finanční situace jako argument nezávisí na výši příjmu.”

Argumenty pro uzavření životního pojištění - příjem

Bez ohledu na výši příjmu domácnosti uvádějí respondenti, kteří nemají sjednané životní pojištění, v přibližně stejném poměru, že by je k uzavření životního pojištění přesvědčilo zlevnění pojištění či zlepšní jejich finanční situace.


Výzkum proběhl na vzorku 1 405 respondentů. Statistický vzorek reprezentuje jednotlivé regiony, věkové skupiny, pohlaví a ekonomickou aktivitu respondentů. Respondenti byli vybráni z věkové skupiny 21 až 61 let. Sběr dat proběhl 22. 12. 2020 až 7. 1. 2021.